Bạn là người dùng mới?
ĐĂNG KÍ NGAY!

Bạn có muốn quay trở lại người dùng không?
ĐĂNG NHẬP!


Bạn đã quên mật khẩu?


Hoàn toàn miễn phí!

HOẶC

Bạn đã quên mật khẩu?


Đang tải...
HOẶC

Bạn sắp trở thành một Aptoider!

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email xác nhận đến

Trong khi đó, hãy tiếp tục các bước đăng ký cuối cùng.


Tiếp tục bước cuối cùng Rất tiếc…địa chỉ email không đúng…

Bạn cần liên hệ với chúng tôi?

Vui lòng nhập địa chỉ email Mật khẩu phải:<br>- có ít nhất 8 ký tự<br>- có 1 chữ cái<br>- có một chữ số HOẶC 1 ký tự đặc biệt (!@#$%*) This url is invalid, please enter a valid one. Chỉ sử dụng chữ cái, số và/ hoặc dấu gạch ngang. Vui lòng không sử dụng khoảng trắng! Vui lòng nhập tên Tên doanh nghiệp phải nhỏ hơn 40 ký tự. Vui lòng nhập địa chỉ. Please insert a company name. Please insert a valid country. Vui lòng nhập số điện thoại hợp lệ. Vui lòng nhập số điện thoại hợp lệ. Please insert a city. Please insert a zip/postal code. Please insert a tax ID / VAT. Bạn phải đồng ý với điều khoản sử dụng. Bạn phải chọn một tùy chọn THỬ LẠI THAM GIA NGAY https://www.aptoide.com/phpajax/onboarding.php
Trang web này sử dụng cookie để cải thiện chất lượng dịch vụ. Bằng cách duyệt trình trang web này, bạn đồng ý việc sử dụng cookie.
Tôi hiểu Tìm hiểu thêm
OK

Về chúng tôi

Chúng tôi yêu Android

Aptoide là một cửa hàng ứng dụng Android thay thế hoàn toàn khác biệt. Với hơn 150 triệu người dùng trên toàn thế giới, 3 tỷ lượt tải về và 700.000 ứng dụng, Aptoide mang đến một ý nghĩa mới về cách chúng tôi khám phá và cài đặt các ứng dụng. Thông qua hợp tác xã hội, các đề xuất phù hợp và cơ hội tạo ra và chia sẻ cửa hàng của riêng bạn, Aptoide đang cách mạng hóa phân phối ứng dụng.

Aptoide cho phép các lập trình viên, OEM và công ty viễn thông truy cập vào một cửa hàng ứng dụng hoàn toàn tùy chỉnh và một mô hình chia sẻ doanh thu cạnh tranh toàn cầu.
Với một cộng đồng ngày càng phát triển và một số lượng đối tác đáng kể, Aptoide hiện đang là một trong những người chơi dẫn đầu trong thế giới ứng dụng.