Bạn là người dùng mới?
ĐĂNG KÍ NGAY!

Bạn có muốn quay trở lại người dùng không?
ĐĂNG NHẬP!


Bạn đã quên mật khẩu?


Hoàn toàn miễn phí!

HOẶC

Bạn đã quên mật khẩu?


Đang tải...
HOẶC

Bạn sắp trở thành một Aptoider!

Chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email xác nhận đến

Trong khi đó, hãy tiếp tục các bước đăng ký cuối cùng.


Tiếp tục bước cuối cùng Rất tiếc…địa chỉ email không đúng…

Bạn cần liên hệ với chúng tôi?

Vui lòng nhập địa chỉ email Mật khẩu phải:<br>- có ít nhất 8 ký tự<br>- có 1 chữ cái<br>- có một chữ số HOẶC 1 ký tự đặc biệt (!@#$%*) This url is invalid, please enter a valid one. Chỉ sử dụng chữ cái, số và/ hoặc dấu gạch ngang. Vui lòng không sử dụng khoảng trắng! Vui lòng nhập tên Tên doanh nghiệp phải nhỏ hơn 40 ký tự. Vui lòng nhập địa chỉ. Please insert a company name. Please insert a valid country. Vui lòng nhập số điện thoại hợp lệ. Vui lòng nhập số điện thoại hợp lệ. Please insert a city. Please insert a zip/postal code. Please insert a tax ID / VAT. Bạn phải đồng ý với điều khoản sử dụng. Bạn phải chọn một tùy chọn THỬ LẠI THAM GIA NGAY https://www.aptoide.com/phpajax/onboarding.php
Trang web này sử dụng cookie để cải thiện chất lượng dịch vụ. Bằng cách duyệt trình trang web này, bạn đồng ý việc sử dụng cookie.
Tôi hiểu Tìm hiểu thêm
OK

Tìm cách để tăng doanh thu của bạn?

Tích hợp Thanh toán trong ứng dụng Aptoide (IAB), nhận tỉ lệ thanh toán cao hơn và người dùng mới trong các thị trường mới nổi.

JOIN APTOIDE IAB NOW! Try a new way of monetization!

Tại sao bạn nên sử dụng mới
Aptoide IAB API?

Bán bất kỳ nội dung kỹ thuật số nào từ trong ứng dụng của bạn.

Cung cấp nội dung độc đáo đến người dùng, tiếp cận đến những người dùng tương tác cao và giá trị lâu dài.

Dễ dàng chuyển từ IAB tiêu chuẩn sang Aptoide IAB v3.0.

Đẩy mạnh xử lý thanh toán an toàn của Aptoide, bằng cách sử dụng các phương thức thanh toán thay thế.

Giải pháp thanh toán trong ứng dụng Aptoide

Tỉ lệ thanh toán cao hơn với 75% dành cho các lập trình viên!

Các tùy chọn thanh toán được bản địa hóa sẽ hỗ trợ bạn tiếp cận đến người dùng mới trong các thị trường mới nổi

Dịch vụ thanh toán trong ứng dụng Aptoide có một plugin khả dụng dành cho Unity, tiếp cận được phần lớn các lập trình viên trò chơi

Dễ dàng thực hiện qua API, không cần tích hợp SDK.

Tích hợp Aptoide IAB nhận tỉ lệ thanh toán cao hơn
và người dùng mới trong các thị trường mới nổi!

Chuyển từ Google IAB sang
Aptoide IAB API?

Nhận chìa khóa thanh toán trong ứng dụng của bạn từ văn phòng của Aptoide.

Đăng ký các SKU của bạn.

Theo dõi chúng tôi hướng dẫn chuyển đổi để dễ dàng chuyển từ Google IAB sang Aptoide IAB.

Bắt đầu sử dụng Aptoide IAB!

Tích hợp Aptoide IAB

Vui lòng nhập thông tin của bạn vào biểu mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin mà bạn cung cấp để liên hệ với bạn với các hướng dẫn thêm về cách tích hợp Thanh toán trong ứng dụng Aptoide.

Yêu cầu tích hợp Aptoide IAB của bạn đã được gửi thành công.