ผู้ใช้งานใหม่?
ลงทะเบียนตอนนี้!

ผู้ใช้งานเก่า?
เข้าสู่ระบบ!และเริ่มต้นร้านค้าแอปของคุณวันนี้


กำลังโหลด...
หรือ

คุณอยู่ใกล้แค่หนึ่งก้าวที่จะมาเป็น พาร์ทเนอร์!

เราจะส่งอีเมลล์ยืนยันให้คุณ

ในระหว่างนี้ โปรดทำต่อในขั้นตอนสุดท้ายลงทะเบียน


ดำเนินการขั้นตอนสุดท้าย อุ๊ป... อีเมลล์ผิด...

ต้องการ ติดต่อเรา?

โปรดใส่อีเมล์ รหัสผ่านต้อง:<br>มีอย่างน้อย 8อักขระ <br>มีหนึ่งตัวอักษร <br>-มีหนึ่งหมายเลขหรือมีหนึ่งอักขระพิเศษ (!@#$%*) This url is invalid, please enter a valid one. ใช้เฉพาะตัวอักษร ตัวเลข และ/หรือเครื่องหมายขีดคั่น โปรดอย่ามีช่องว่าง! โปรดใส่ชื่อ ชื่อธุรกิจควรจะมีขนาดเล็กกว่า40ตัวอักษร โปรดใส่ที่อยู่ Please insert a company name. Please insert a valid country. กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง Please insert a city. Please insert a zip/postal code. Please insert a tax ID / VAT. คุณต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้ คุณต้องเลือกหนึ่งตัวเลือก ลองอีกครั้ง เข้าร่วมตอนนี้ https://www.aptoide.com/phpajax/onboarding.php
เว็ปไซต์นี้ใช้คุ๊กกี้เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ ค้นหาเว็ป''ซต์นี้ คุณกำลังยินยอมใช้ใช้คุ๊กกี้
ฉันเข้าใจ เรียนรู้เพิ่มเติม

OEM, TELCO or Integrator?

Be part of the app store business. Our partners program offers you the possibility of creating an app store based on a revenue share model.

Business Name
Email
Password

and build your own app store today.

OEMs
that already joined us

Super Fast Customization

Over 200 million users looking forward to download your apps!

Zero Investment

Your partner account is completely free and all apps are welcome.

Global Reach

Monetise your apps in all countries. We fully support local payment options.

Super Fast
Customization

Over 200 million users looking forward to download your apps!

Zero
Investment

Your partner account is completely free and all apps are welcome.

Global
Reach

Monetise your apps in all countries. We fully support local payment options.

Super Fast Customization

Apply your company’s brand color and control the Editors Choice

Upload your own Android content and promote it

Block any app you don’t want in your store

Save and generate a new Apk

200 million
unique users
1 000 000
apps
120 million
monthly downloads

Zero Investment

ADS REVENUE

50%

IAB/PAID APPS REVENUE

15%

PARTNER

75%

DEVELOPER

10%

APTOIDE

App purchases also generate revenue. After sharing it with the developers, we also share 15% with our partners.

Revenue share business model
For specific customization annual fees are applied.

Zero
Investment

Revenue share
business model

For specific customization annual fees are applied

ADS REVENUE

50%

IAB/PAID APPS REVENUE

15%

PARTNER

75%

DEVELOPER

10%

APTOIDE

App purchases also generate revenue. After sharing it with the developers, we also share 15% with our partners.

Monetise worldwide


Aptoide is a worldwide Android marketplace with strong presence in LATAM and expanding in SEA and Middle East. You can also visit our offices in Singapore and Shenzhen, China.


Currently, our native Android app supports over 30 languages including: Arabic, Brazilian Portuguese, Burmese, French, German, Hindi, Indonesian, Italian, Russian, Spanish, Thai, Turkish and many others. We are working continuously to offer more languages on a regular basis.
50%
Advertising Revenue
15%
App Purchases Revenue
90%
Your Apps Revenue

Aptoide platform solution

Model 1
FREE

Model 2
FREEMIUM

Model 3
PREMIUM

Free solution

Ship devices with Aptoide or your own branded app store

Sign in and create your free partners account today

Choose if you want Aptoide or your own brand

Use the back office to change any colour, block any app and create any push message

Generate the Apk

Freemium solution

Deploy your own branded android app store

The content will be freemium: free (Aptoide content) + premium (your own content)

Users browse through free content and subscribe to premium content

You manage the subscription life cycle

Revenue share conditions (store advertising) without investing upfront

Premium solution

Ship devices with Aptoide or your own branded app store

Users can only download all the available apps after subscribing the app store

You manage the subscription life cycle

Pay one shot per active subscriber

For more information about the Premium plan, please email us at partners@aptoide.com

OEM, TELCO or Integrator?

Be part of the app store business. Our partners program offers you the possibility of creating an app store based on a revenue share model.

Business Name
Email
Password

and build your own app store today.

Some words from our partners

The time to market and richness of apps that are in our store surprised us. I would recommend Aptoide service because of its easiness and cost effectiveness.
The biggest surprise is the catalog of apps available for download while the best overall feature is the reliability of the client I would absolutely recommend it, especially for any enterprise without the luxury of in-house development resources because of the utility of the application and the responsiveness from the Aptoide team.
Before we started working with Aptoide, our main concern was attracting the end user with our branded store instead of the Play Store. The team of Aptoide running with high efficient, and also very kindly with us.
UNITEL / U store (Mongolia)
AOC/Breeze tablets (USA)
Gajah

คุณอยู่ใกล้แค่หนึ่งก้าวที่จะมาเป็น Partner!

เราจะส่งอีเมลล์ยืนยันให้คุณ

ในระหว่างนี้ โปรดทำต่อในขั้นตอนสุดท้ายลงทะเบียน


ดำเนินการขั้นตอนสุดท้าย อุ๊ป... อีเมลล์ผิด...

ต้องการ ติดต่อเรา?