ผู้ใช้งานใหม่?
ลงทะเบียนตอนนี้!

ผู้ใช้งานเก่า?
เข้าสู่ระบบ!ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ!

หรือ

กำลังโหลด...
หรือ

คุณอยู่ใกล้แค่หนึ่งก้าวที่จะมาเป็น Aptoider!

เราจะส่งอีเมลล์ยืนยันให้คุณ

ในระหว่างนี้ โปรดทำต่อในขั้นตอนสุดท้ายลงทะเบียน


ดำเนินการขั้นตอนสุดท้าย อุ๊ป... อีเมลล์ผิด...

ต้องการ ติดต่อเรา?

โปรดใส่อีเมล์ รหัสผ่านต้อง:<br>มีอย่างน้อย 8อักขระ <br>มีหนึ่งตัวอักษร <br>-มีหนึ่งหมายเลขหรือมีหนึ่งอักขระพิเศษ (!@#$%*) This url is invalid, please enter a valid one. ใช้เฉพาะตัวอักษร ตัวเลข และ/หรือเครื่องหมายขีดคั่น โปรดอย่ามีช่องว่าง! โปรดใส่ชื่อ ชื่อธุรกิจควรจะมีขนาดเล็กกว่า40ตัวอักษร โปรดใส่ที่อยู่ Please insert a company name. Please insert a valid country. กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง Please insert a city. Please insert a zip/postal code. Please insert a tax ID / VAT. คุณต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้ คุณต้องเลือกหนึ่งตัวเลือก ลองอีกครั้ง เข้าร่วมตอนนี้ https://www.aptoide.com/phpajax/onboarding.php
เว็ปไซต์นี้ใช้คุ๊กกี้เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ ค้นหาเว็ป''ซต์นี้ คุณกำลังยินยอมใช้ใช้คุ๊กกี้
ฉันเข้าใจ เรียนรู้เพิ่มเติม

เอกสารการบริกาเว็ป

การตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้เข้าสู่ระบบ

ปลายทางนี้ไม่สนับสนุนแล้ว ดู: https://www.aptoide.com/webservices/docs/3/oauth2Authentication

URLS:

POST

GET

รูปแบบที่สนับสนุน:

JSON XML

วิธีการที่สนับสนุน:

GET POST

รายละเอียด:

ตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้เข้าสู่ระบบ

ข้อโต้แย้ง:

user ไอดีผู้ใช้(อีเมลล์)
passhash แฮช SHA1 ของรหัสผ่านผู้ใช้
repo บันทึกรายชื่อ
mode โหมดย้อนกลับ/รูปแบบ  ('xml' หรือ 'json')

ตอบสนอง:

status ขอสถานะผลลัพธ์ (ตกลง หรือ ล้มเหลว)
token โทเค่นของนักพัฒนา (ไม่มีอยุ๋เมื่อสถานะ="OK")
repo ค่า "repo"  หรือค่าเริ่มต้นบันทึกรายกงาน/ร้านค้าของผู้ใช้
avatar ๊ฑศ อวตารสำหรับกลับสู่บันทึกรายการ/ร้านค้า "repo"
errors ล็อคข้อผิดพลาดจากการร้องขอ (ไม่มีอยู่เมื่อสถานะ="OK")

การใช้งานบริการเว็ป (ตัวอย่าง):

ตัวอย่างการตอบสนอง - XML:

ตัวอย่าง success

<response>
   <status>OK</status>
   <token>57f31fbd02d19ebf59b282aca416ff80ff6a74964e2953db5f674</token>
   <repo>my-store</repo>
   <avatar>
      http://www.aptoide.com/apks/8/aptoide-f63c6f2461f65f32b6d144d6d2ff982e/my-store/avatar/c00a653c809761f5bedbad2f2c4dc7e7.png
   </avatar>
</response>

ตัวอย่างการตอบสนอง - JSON:

ตัวอย่าง success

{
   "status": "OK",
   "token": "57f31fbd02d19ebf59b282aca416ff80ff6a74964e2953db5f674",
   "repo": "my-store",
   "avatar": "http://www.aptoide.com/apks/8/aptoide-f63c6f2461f65f32b6d144d6d2ff982e/my-store/avatar/c00a653c809761f5bedbad2f2c4dc7e7.png"
}