ผู้ใช้งานใหม่?
ลงทะเบียนตอนนี้!

ผู้ใช้งานเก่า?
เข้าสู่ระบบ!ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ!

หรือ

กำลังโหลด...
หรือ

คุณอยู่ใกล้แค่หนึ่งก้าวที่จะมาเป็น Aptoider!

เราจะส่งอีเมลล์ยืนยันให้คุณ

ในระหว่างนี้ โปรดทำต่อในขั้นตอนสุดท้ายลงทะเบียน


ดำเนินการขั้นตอนสุดท้าย อุ๊ป... อีเมลล์ผิด...

ต้องการ ติดต่อเรา?

โปรดใส่อีเมล์ รหัสผ่านต้อง:<br>มีอย่างน้อย 8อักขระ <br>มีหนึ่งตัวอักษร <br>-มีหนึ่งหมายเลขหรือมีหนึ่งอักขระพิเศษ (!@#$%*) This url is invalid, please enter a valid one. ใช้เฉพาะตัวอักษร ตัวเลข และ/หรือเครื่องหมายขีดคั่น โปรดอย่ามีช่องว่าง! โปรดใส่ชื่อ ชื่อธุรกิจควรจะมีขนาดเล็กกว่า40ตัวอักษร โปรดใส่ที่อยู่ Please insert a company name. Please insert a valid country. กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง Please insert a city. Please insert a zip/postal code. Please insert a tax ID / VAT. คุณต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้ คุณต้องเลือกหนึ่งตัวเลือก ลองอีกครั้ง เข้าร่วมตอนนี้ https://www.aptoide.com/phpajax/onboarding.php
เว็ปไซต์นี้ใช้คุ๊กกี้เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ ค้นหาเว็ป''ซต์นี้ คุณกำลังยินยอมใช้ใช้คุ๊กกี้
ฉันเข้าใจ เรียนรู้เพิ่มเติม

เอกสารการบริกาเว็ป

Retrieving application data

ปลายทางนี้ไม่สนับสนุนแล้ว ดู: https://www.aptoide.com/webservices/docs/7/app/getMeta

URLS:

POST

GET

รูปแบบที่สนับสนุน:

JSON XML

วิธีการที่สนับสนุน:

GET POST

รายละเอียด:

Returns all kinds of data from an application.

ข้อโต้แย้ง:

repo บันทึกรายชื่อ
apkid ไอดีแพ็คเกจแอปพลิเคชั่น (ตัวอย่าง: com.mystuff.android.myapp)
apkversion เวอร์ชั่นแอปพลิเคชั่น (ตัวอย่าง: 1.4.2)
options ตัวเลือกพารามิเตอร์  ในรูปแบบของคุณสมบัติ=ค่าที่ถูกแบ่งแยกโดยเซมิโคลอน (ตัวเลือกอากิวเม็นต์)
ตัวอย่าง: ตัวเลือก=(token=250213b1a354ef0562bc301ad;cmtlimit=5)
ตัวเลือกที่เป็นไปได้:
token - Developer token
cmtlimit - Max number of comments to return
subcmtlimit - Max number of sub-comments to return per comment
vercode - Application version code: if passed, this is used instead of apkversion argument.
lang - Language of descriptions and webser_title2s, example: en_GB
mode โหมดย้อนกลับ/รูปแบบ  ('xml' หรือ 'json')

ตอบสนอง:

status ขอสถานะผลลัพธ์ (ตกลง หรือ ล้มเหลว)
errors ล็อคข้อผิดพลาดจากการร้องขอ (ไม่มีอยู่เมื่อสถานะ="OK")
sshots รายการสกรีนชอต
apk ข้อมูลพื้นฐานของแอปพลิเคชั่นประกอบด้วย:
md5sum - รายการสกรีนชอต
path - รายการสกรีนชอต
size - ขนาดแอปพลิเคชั่น หน่วยเป็นไบต์
vercode - โค้ดเวอร์ชั่นแอปพลิเคชั่น
vername - ชื่อเวอร์ชั่นแอปพลิเคชั่น
likevotes โหวตชอบ:
likes - นับข้อมูลการไลท์
dislikes - นับข้อมูลดิสไลท์
uservote - ผู้ใช้ชอบโหวต: ชอบ ไม่ชอบ ไม่โหวต
meta ข้อมูลเมตะที่มี:
webser_title2 - webser_title2 แอปพลิเคชั่น
description - คำอธิบายแอปพลิเคชั่น
permissions รายการอนุญาต
comments รายการความคิดเห็น:
id - ไอดีความคิดเห็น
useridhash - SHA1 ไอดีของผู้ใช้งานที่แสดงความคิดเห็น
username - ชื่อของผู้ใช้ที่โพสแสดงความคิดเห็น
answerto - ไอดีของการแสดงความคิดเห็น ซึ่งการตอบความคิดเห็นนี้ไปยัง (ถ้ามันไม่มีค่า แท็ก/แอทริบิัวต์ จะไม่ถูกย้อนกลับได้ต่อไป)
subject - หัวข้อความคิดเห็น
text - ข้อความคิดเห็น
timestamp - เวลาที่ความคืดเห็จะถูกโพส
lang - ถ้าไม่มีการระบุ จะไม่มีรหัสภาษาของการแสดงความคิดเห็น

ตัวอย่างการตอบสนอง - XML:

ตัวอย่าง success

<response>
   <status>OK</status>
   <apk>
      <md5sum>7bba336f3c5033306a96cf58be252008</md5sum>
      <path>http://pool.apk.aptoide.com/path_to_apk...</path>
      <size>1143498</size>
      <vercode>4063</vercode>
      <vername>1.4.8</vername>
   </apk>
   <likevotes>
      <likes>10255</username>
      <dislikes>610</username>
      <uservote>like</username>
   </likevotes>
   <sshots>
      <entry>apks/aptoide-f63c6f2461f65f32b6d144d6d2ff982e/my-repo/screenshots/91b09eb0cf182e217f7ecc971616fd89.png
      </entry>
      <entry>apks/aptoide-f63c6f2461f65f32b6d144d6d2ff982e/my-repo/screenshots/c1945b3610c621f5eeb168d7382e7757.png
      </entry>
      <entry>apks/aptoide-f63c6f2461f65f32b6d144d6d2ff982e/my-repo/screenshots/43d396cfffb2642e47487d49a9ddca54.png
      </entry>
   </sshots>
   <meta>
      <webser_title2>App Name</webser_title2>
      <description>This application does things.</description>
   </meta>
   <permissions>
      <entry>android.permission.INTERNET</entry>
      <entry>android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE</entry>
   </permissions>
   <comments>
      <entry>
         <id>773</id>
         <useridhash>4146594c9c6ac5407a3123560401170c2756a342</useridhash>
         <username>User1</username>
         <answerto>560</answerto>
         <subject>Comment Subject</subject>
         <text>This is a comment!</text>
         <timestamp>2011-07-25 11:25:42.742413</timestamp>
         <lang>en_GB</lang>
      </entry>
   </comments>
</response>

ตัวอย่างการตอบสนอง - JSON:

ตัวอย่าง success

{
   "status": "OK",
   "apk":
      {
         "md5sum": "7bba336f3c5033306a96cf58be252008",
         "path": "http://pool.apk.aptoide.com/path_to_apk...",
         "size": 1143498,
         "vercode": 4063,
         "vername": "1.4.8"
      },
   "likevotes":
      {
         "likes": 10255,
         "dislikes": 610,
         "uservote": "like"
      },
   "sshots":
      [
         "apks/aptoide-f63c6f2461f65f32b6d144d6d2ff982e/my-repo/screenshots/91b09eb0cf182e217f7ecc971616fd89.png",
         "apks/aptoide-f63c6f2461f65f32b6d144d6d2ff982e/my-repo/screenshots/c1945b3610c621f5eeb168d7382e7757.png",
         "apks/aptoide-f63c6f2461f65f32b6d144d6d2ff982e/my-repo/screenshots/43d396cfffb2642e47487d49a9ddca54.png"
      ],
   "meta":
      {
         "webser_title2": "App Name",
         "description": "This application does things."
      },
   "permissions":
      [
         "android.permission.INTERNET",
         "android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE",
      ],
   "comments":
      [
         {
            "id": 773,
            "useridhash": "4146594c9c6ac5407a3123560401170c2756a342",
            "username": "User1",
            "answerto": 560,
            "subject": "Comment Subject",
            "text": "This is a comment!",
            "timestamp": "2011-07-25 11:25:42.742413",
            "lang": "en_GB",
         }
      ]
}