ผู้ใช้งานใหม่?
ลงทะเบียนตอนนี้!

ผู้ใช้งานเก่า?
เข้าสู่ระบบ!ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ!

หรือ

กำลังโหลด...
หรือ

คุณอยู่ใกล้แค่หนึ่งก้าวที่จะมาเป็น Aptoider!

เราจะส่งอีเมลล์ยืนยันให้คุณ

ในระหว่างนี้ โปรดทำต่อในขั้นตอนสุดท้ายลงทะเบียน


ดำเนินการขั้นตอนสุดท้าย อุ๊ป... อีเมลล์ผิด...

ต้องการ ติดต่อเรา?

โปรดใส่อีเมล์ รหัสผ่านต้อง:<br>มีอย่างน้อย 8อักขระ <br>มีหนึ่งตัวอักษร <br>-มีหนึ่งหมายเลขหรือมีหนึ่งอักขระพิเศษ (!@#$%*) Url นี้ไม่ถูกต้อง กรุณาใส่ถูกต้องใหม่ ใช้เฉพาะตัวอักษร ตัวเลข และ/หรือเครื่องหมายขีดคั่น โปรดอย่ามีช่องว่าง! โปรดใส่ชื่อ ชื่อธุรกิจควรจะมีขนาดเล็กกว่า40ตัวอักษร โปรดใส่ที่อยู่ โปรดใส่ชื่อบริษัท โปรดใส่ประเทศที่มี กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง โปรดใส่เมือง กรุณาใส่รหัสไปรษณีย์ กรุณาใส่รหัสภาษี / ภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้ คุณต้องเลือกหนึ่งตัวเลือก ลองอีกครั้ง เข้าร่วมตอนนี้ https://www.aptoide.com/phpajax/onboarding.php
เว็ปไซต์นี้ใช้คุ๊กกี้เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ ค้นหาเว็ป''ซต์นี้ คุณกำลังยินยอมใช้ใช้คุ๊กกี้
ฉันเข้าใจ เรียนรู้เพิ่มเติม

เอกสารการบริกาเว็ป

ดึงรายการข้ดมูลการแสดงความคิดเห็นจากแอปพลิเคชั่น

ปลายทางนี้ไม่สนับสนุนแล้ว ดู: https://www.aptoide.com/webservices/docs/7/comments/get

URLS:

POST

GET

รูปแบบที่สนับสนุน:

JSON XML

วิธีการที่สนับสนุน:

GET POST

รายละเอียด:

กลับไปยังรายการความคิดเห็นทั้งหมดที่มีอยู่จากแอปพลิเคชั่น

ข้อโต้แย้ง:

repo บันทึกรายชื่อ
apkid ไอดีแพ็คเกจแอปพลิเคชั่น (ตัวอย่าง: com.mystuff.android.myapp)
apkversion เวอร์ชั่นแอปพลิเคชั่น (ตัวอย่าง: 1.4.2)
lang (optional) ไอดีภาษาของตัวกรองการแสดงความคิดเห็นโดย: en_GB, de_DE, it_IT, pt_PT, es_ES, fr_FR, ru_RU, zh_CN, ar_AR, id_ID
mode โหมดย้อนกลับ/รูปแบบ  ('xml' หรือ 'json')

ตอบสนอง:

status ขอสถานะผลลัพธ์ (ตกลง หรือ ล้มเหลว)
errors ล็อคข้อผิดพลาดจากการร้องขอ (ไม่มีอยู่เมื่อสถานะ="OK")
listing List of retrieved comments
id Comment id
useridhash SHA1 hash of the id of the user who posted the comment
username Name of the user who posted the comment
answerto Id of the comment that this comment replies to (if it has no value, this tag/attribute is not returned at all)
subject Comment subject
text Comment text
timestamp Time when the comment was posted
lang The language code of the comment or null if not defined

การใช้งานบริการเว็ป (ตัวอย่าง):

ตัวอย่างการตอบสนอง - XML:

ตัวอย่าง success

<response>
   <status>OK</status>
   <listing>
      <entry>
         <id>773</id>
         <useridhash>4146594c9c6ac5407a3123560401170c2756a342</useridhash>
         <username>User1</username>
         <answerto>560</answerto>
         <subject>Comment Subject</subject>
         <text>This is a comment!</text>
         <timestamp>2011-07-25 11:25:42.742413</timestamp>
         <lang>en_GB</lang>
      </entry>
   </listing>
</response>

ตัวอย่างการตอบสนอง - JSON:

ตัวอย่าง success

{
   "status": "OK",
   "listing":
      [
         {
            "id": 773,
            "useridhash": "4146594c9c6ac5407a3123560401170c2756a342",
            "username": "User1",
            "answerto": 560,
            "subject": "Comment Subject",
            "text": "This is a comment!",
            "timestamp": "2011-07-25 11:25:42.742413",
            "lang": "en_GB",
         }
      ]
}