ผู้ใช้งานใหม่?
ลงทะเบียนตอนนี้!

ผู้ใช้งานเก่า?
เข้าสู่ระบบ!ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ!

หรือ

กำลังโหลด...
หรือ

คุณอยู่ใกล้แค่หนึ่งก้าวที่จะมาเป็น Aptoider!

เราจะส่งอีเมลล์ยืนยันให้คุณ

ในระหว่างนี้ โปรดทำต่อในขั้นตอนสุดท้ายลงทะเบียน


ดำเนินการขั้นตอนสุดท้าย อุ๊ป... อีเมลล์ผิด...

ต้องการ ติดต่อเรา?

โปรดใส่อีเมล์ รหัสผ่านต้อง:<br>มีอย่างน้อย 8อักขระ <br>มีหนึ่งตัวอักษร <br>-มีหนึ่งหมายเลขหรือมีหนึ่งอักขระพิเศษ (!@#$%*) This url is invalid, please enter a valid one. ใช้เฉพาะตัวอักษร ตัวเลข และ/หรือเครื่องหมายขีดคั่น โปรดอย่ามีช่องว่าง! โปรดใส่ชื่อ ชื่อธุรกิจควรจะมีขนาดเล็กกว่า40ตัวอักษร โปรดใส่ที่อยู่ Please insert a company name. Please insert a valid country. กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง Please insert a city. Please insert a zip/postal code. Please insert a tax ID / VAT. คุณต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้ คุณต้องเลือกหนึ่งตัวเลือก ลองอีกครั้ง เข้าร่วมตอนนี้ https://www.aptoide.com/phpajax/onboarding.php
เว็ปไซต์นี้ใช้คุ๊กกี้เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ ค้นหาเว็ป''ซต์นี้ คุณกำลังยินยอมใช้ใช้คุ๊กกี้
ฉันเข้าใจ เรียนรู้เพิ่มเติม

เอกสารการบริกาเว็ป

ดึงรายการข้อมูลของสกรี่นช็อตจากแอปพลิเคชั่น

ปลายทางนี้ไม่สนับสนุนแล้ว ดู: https://www.aptoide.com/webservices/docs/7/app/getMeta

URLS:

POST

GET

รูปแบบที่สนับสนุน:

JSON XML

วิธีการที่สนับสนุน:

GET POST

รายละเอียด:

เพิ่ม ชอบ/ไม่ชอบ แอปพลิเคชั่นที่มีอยู่

ข้อโต้แย้ง:

repo บันทึกรายชื่อ
apkid ไอดีแพ็คเกจแอปพลิเคชั่น (ตัวอย่าง: com.mystuff.android.myapp)
apkversion เวอร์ชั่นแอปพลิเคชั่น (ตัวอย่าง: 1.4.2)
mode โหมดย้อนกลับ/รูปแบบ  ('xml' หรือ 'json')

ตอบสนอง:

status ขอสถานะผลลัพธ์ (ตกลง หรือ ล้มเหลว)
errors ล็อคข้อผิดพลาดจากการร้องขอ (ไม่มีอยู่เมื่อสถานะ="OK")
listing รายการของการดึงข้อมูลสกรีนช็อต

การใช้งานบริการเว็ป (ตัวอย่าง):

ตัวอย่างการตอบสนอง - XML:

ตัวอย่าง success

<response>
   <status>OK</status>
   <listing>
      <entry>http://dev.aptoide.com/apks/aptoide-f63c6f2461f65f32b6d144d6d2ff982e/
         my-repo/screenshots/91b09eb0cf182e217f7ecc971616fd89.png
      </entry>
      <entry>http://dev.aptoide.com/apks/aptoide-f63c6f2461f65f32b6d144d6d2ff982e/
         my-repo/screenshots/c1945b3610c621f5eeb168d7382e7757.png
      </entry>
      <entry>http://dev.aptoide.com/apks/aptoide-f63c6f2461f65f32b6d144d6d2ff982e/
         my-repo/screenshots/43d396cfffb2642e47487d49a9ddca54.png
      </entry>
   </listing>
</response>

ตัวอย่างการตอบสนอง - JSON:

ตัวอย่าง success

{
   "status": "OK",
   "listing":
      [
         "http://dev.aptoide.com/apks/aptoide-f63c6f2461f65f32b6d144d6d2ff982e/
         my-repo/screenshots/91b09eb0cf182e217f7ecc971616fd89.png",
         "http://dev.aptoide.com/apks/aptoide-f63c6f2461f65f32b6d144d6d2ff982e/
         my-repo/screenshots/c1945b3610c621f5eeb168d7382e7757.png",
         "http://dev.aptoide.com/apks/aptoide-f63c6f2461f65f32b6d144d6d2ff982e/
         my-repo/screenshots/43d396cfffb2642e47487d49a9ddca54.png"
      ]
}