ผู้ใช้งานใหม่?
ลงทะเบียนตอนนี้!

ผู้ใช้งานเก่า?
เข้าสู่ระบบ!ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ!

หรือ

กำลังโหลด...
หรือ

คุณอยู่ใกล้แค่หนึ่งก้าวที่จะมาเป็น Aptoider!

เราจะส่งอีเมลล์ยืนยันให้คุณ

ในระหว่างนี้ โปรดทำต่อในขั้นตอนสุดท้ายลงทะเบียน


ดำเนินการขั้นตอนสุดท้าย อุ๊ป... อีเมลล์ผิด...

ต้องการ ติดต่อเรา?

โปรดใส่อีเมล์ รหัสผ่านต้อง:<br>มีอย่างน้อย 8อักขระ <br>มีหนึ่งตัวอักษร <br>-มีหนึ่งหมายเลขหรือมีหนึ่งอักขระพิเศษ (!@#$%*) This url is invalid, please enter a valid one. ใช้เฉพาะตัวอักษร ตัวเลข และ/หรือเครื่องหมายขีดคั่น โปรดอย่ามีช่องว่าง! โปรดใส่ชื่อ ชื่อธุรกิจควรจะมีขนาดเล็กกว่า40ตัวอักษร โปรดใส่ที่อยู่ Please insert a company name. Please insert a valid country. กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง Please insert a city. Please insert a zip/postal code. Please insert a tax ID / VAT. คุณต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้ คุณต้องเลือกหนึ่งตัวเลือก ลองอีกครั้ง เข้าร่วมตอนนี้ https://www.aptoide.com/phpajax/onboarding.php
เว็ปไซต์นี้ใช้คุ๊กกี้เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ ค้นหาเว็ป''ซต์นี้ คุณกำลังยินยอมใช้ใช้คุ๊กกี้
ฉันเข้าใจ เรียนรู้เพิ่มเติม

เอกสารการบริกาเว็ป

กำลังดึงรายการของการใช้จากที่เก็บผู้ใช้

ปลายทางนี้ไม่สนับสนุนแล้ว ดู: https://www.aptoide.com/webservices/docs/7/apps/get

URLS:

POST

GET

รูปแบบที่สนับสนุน:

JSON XML

วิธีการที่สนับสนุน:

GET POST

รายละเอียด:

กลังสู่รายการแอปพลิเคชั่นที่มีอยู่ทั้งหมดจากบันทึกของผู้ใช้

ข้อโต้แย้ง:

token โทเค่นนักพัฒนา
repo บันทึกรายชื่อ
orderby คีย์เวิร์ดเพื่อเรียงเอ็นทรี่('ตัวอักษร' หรือ 'ล่าสุด', ตัวเลือก)
limit ค่าตัวเลขที่กรองจำนวนเอ็นทรี่ (บังคับถ้าใช้การเรียง)
offset ค่าตัวเลขจะข้ามจำนวนเอ็นทรี่ (บังคับ ถ้าใช้การเรียง)
mode โหมดย้อนกลับ/รูปแบบ  ('xml' หรือ 'json')

ตอบสนอง:

status ขอสถานะผลลัพธ์ (ตกลง หรือ ล้มเหลว)
errors ล็อคข้อผิดพลาดจากการร้องขอ (ไม่มีอยู่เมื่อสถานะ="OK")
listing รายการการดึงข้อมูลแอปพลิเคชั่น
name ชื่อแอปพลิเคชั่น
path ไฟล์ URL แอปพลิเคชั่น
ver ชื่อเวอร์ชั่นแอปพลิเคชั่น
vercode โค้ดเวอร์ชั่นแอปพลิเคชั่น
apkid รหัสหมายเลขแอปพลิเคชั่นแพ็คเกจ
icon URLไอคอนแอพลิเคชั่น
date วันที่สร้างแอปพลิเคชั่น ในรูปแบบปี-เดือน-วัน (ตัวอย่าง: 2011-02-25)
md5h แอปพลิเคชั่น md5sum
sz ขนาดแอปพลิเคชั่น (กิโลไบท์)

การใช้งานบริการเว็ป (ตัวอย่าง):

ตัวอย่างการตอบสนอง - XML:

ตัวอย่าง success

<response>
   <status>OK</status>
   <listing>
      <entry>
         <name>my-app</name>
         <path>http://pool.apk.aptoide.com/my-repo/
         com-myapp-65-55555-3f6601d20550afa1a6709c2d88917939.apk</path>
         <ver>1.9.5</ver>
         <vercode>65</vercode>
         <apkid>my.app.com</apkid>
         <icon>http://mirror.apk07.aptoide.com/apks/7/
         aptoide-f63c6f2461f65f32b6d144d6d2ff982e/my-repo/icons/
         91b09eb0cf182e217f7ecc971616fd89.png</icon>
         <date>2011-02-21</date>
         <md5h>3f6601d20550afa1a6709c2d88917939</md5h>
         <sz>55</sz>
      </entry>
   </listing>
</response>

ตัวอย่างการตอบสนอง - JSON:

ตัวอย่าง success

{
   "status": "OK",
   "listing":
      [
         {
            "name": "my-app",
            "path": "http://pool.apk.aptoide.com/my-repo/
            com-myapp-65-55555-3f6601d20550afa1a6709c2d88917939.apk",
            "ver": "1.9.5",
            "vercode": 65,
            "apkid": my.app.com,
            "icon": "http://mirror.apk07.aptoide.com/apks/7/
            aptoide-f63c6f2461f65f32b6d144d6d2ff982e/my-repo/icons/
            91b09eb0cf182e217f7ecc971616fd89.png",
            "date": "2011-02-21",
            "md5h": "3f6601d20550afa1a6709c2d88917939",
            "sz": 55,
         }
      ]
}