ผู้ใช้งานใหม่?
ลงทะเบียนตอนนี้!

ผู้ใช้งานเก่า?
เข้าสู่ระบบ!ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ!

หรือ

กำลังโหลด...
หรือ

คุณอยู่ใกล้แค่หนึ่งก้าวที่จะมาเป็น Aptoider!

เราจะส่งอีเมลล์ยืนยันให้คุณ

ในระหว่างนี้ โปรดทำต่อในขั้นตอนสุดท้ายลงทะเบียน


ดำเนินการขั้นตอนสุดท้าย อุ๊ป... อีเมลล์ผิด...

ต้องการ ติดต่อเรา?

โปรดใส่อีเมล์ รหัสผ่านต้อง:<br>มีอย่างน้อย 8อักขระ <br>มีหนึ่งตัวอักษร <br>-มีหนึ่งหมายเลขหรือมีหนึ่งอักขระพิเศษ (!@#$%*) This url is invalid, please enter a valid one. ใช้เฉพาะตัวอักษร ตัวเลข และ/หรือเครื่องหมายขีดคั่น โปรดอย่ามีช่องว่าง! โปรดใส่ชื่อ ชื่อธุรกิจควรจะมีขนาดเล็กกว่า40ตัวอักษร โปรดใส่ที่อยู่ Please insert a company name. Please insert a valid country. กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง Please insert a city. Please insert a zip/postal code. Please insert a tax ID / VAT. คุณต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้ คุณต้องเลือกหนึ่งตัวเลือก ลองอีกครั้ง เข้าร่วมตอนนี้ https://www.aptoide.com/phpajax/onboarding.php
เว็ปไซต์นี้ใช้คุ๊กกี้เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ ค้นหาเว็ป''ซต์นี้ คุณกำลังยินยอมใช้ใช้คุ๊กกี้
ฉันเข้าใจ เรียนรู้เพิ่มเติม

เอกสารการบริกาเว็ป

ดึงข้อมูลถ้ารายการบันทึกมีการอัพเดตสำหรับการให้แฮช

ปลายทางนี้ไม่สนับสนุนแล้ว ดู: https://www.aptoide.com/webservices/docs/7/store/getMeta

URLS:

POST

GET

รูปแบบที่สนับสนุน:

JSON XML

วิธีการที่สนับสนุน:

GET POST

รายละเอียด:

ให้แฮช (หรือรายการแฮช) มันย้อนกลับถ้ารายการบันทึก (หรือรายการของมัน) ถูกเปลี่ยนปลง (ถูกอัพเดต) และจำนวนเท่าไหร่

ข้อโต้แย้ง:

repo ช่องชื่อหรือรายการชื่อ (ใช้คอมม่าเพื่อคั่น)
offset ค่าตัวเลขจะข้ามจำนวนเอ็นทรี่ (บังคับ ถ้าใช้การเรียง)
mode โหมดย้อนกลับ/รูปแบบ  ('xml' หรือ 'json')

ตอบสนอง:

status ขอสถานะผลลัพธ์ (ตกลง หรือ ล้มเหลว)
errors ล็อคข้อผิดพลาดจากการร้องขอ (ไม่มีอยู่เมื่อสถานะ="OK")
listing รายการของข้อมูลอัพเดต
hasupdates กลับสู่ TRUE ถ้ามีการอัพเดต นอกนั้นเป็น FALSE
repo โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายชื่อในรายการบันทึก
added จนวนแอปพลิเคชั่นใหม่ (เพียงถ้ามี_อัพเดต=TRUE and แฮชเวอร์ชั่น repo เข้าคู่กัน)
removed จำนวนแอปพลิเคชั่นที่ถูกลบไป  (only if has_update=TRUE and repo version hash has matched)
appscount จำนวนแอปพลิเคชั่นทั้งหมดที่มี (เพียงถ้ามี_อัพเดต=TRUE และ แฮชเวอร์ชั่น repo ไม่เข้าคู่)
mode โหมดย้อนกลับ/รูปแบบ  ('xml' หรือ 'json')

การใช้งานบริการเว็ป (ตัวอย่าง):

ตัวอย่างการตอบสนอง - XML:

ตัวอย่าง success

<response>
   <status>OK</status>
   <listing>
      <entry>
         <repo>a-repo</repo>
         <hasupdates>TRUE</hasupdates>
         <added>12</added>
         <removed>5</removed>
      </entry>
      <entry>
         <repo>another-repo</repo>
         <hasupdates>TRUE</hasupdates>
         <appscount>345</appscount>
      </entry>
      <entry>
         <repo>yet-another-repo</repo>
         <hasupdates>FALSE</hasupdates>
      </entry>
   </listing>
</response>

ตัวอย่างการตอบสนอง - JSON:

ตัวอย่าง success

{
   "status": "OK",
   "listing":
      [
         {
            "repo": "a-repo",
            "hasupdates": "TRUE",
            "added": 12,
            "removed": 5
         },
         {
            "repo": "another-repo",
            "hasupdates": "TRUE",
            "appscount": 345,
         },
         {
            "repo": "yet-another-repo",
            "hasupdates": "FALSE",
         }
      ]
}