ผู้ใช้งานใหม่?
ลงทะเบียนตอนนี้!

ผู้ใช้งานเก่า?
เข้าสู่ระบบ!ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ!

หรือ

กำลังโหลด...
หรือ

คุณอยู่ใกล้แค่หนึ่งก้าวที่จะมาเป็น Aptoider!

เราจะส่งอีเมลล์ยืนยันให้คุณ

ในระหว่างนี้ โปรดทำต่อในขั้นตอนสุดท้ายลงทะเบียน


ดำเนินการขั้นตอนสุดท้าย อุ๊ป... อีเมลล์ผิด...

ต้องการ ติดต่อเรา?

โปรดใส่อีเมล์ รหัสผ่านต้อง:<br>มีอย่างน้อย 8อักขระ <br>มีหนึ่งตัวอักษร <br>-มีหนึ่งหมายเลขหรือมีหนึ่งอักขระพิเศษ (!@#$%*) Url นี้ไม่ถูกต้อง กรุณาใส่ถูกต้องใหม่ ใช้เฉพาะตัวอักษร ตัวเลข และ/หรือเครื่องหมายขีดคั่น โปรดอย่ามีช่องว่าง! โปรดใส่ชื่อ ชื่อธุรกิจควรจะมีขนาดเล็กกว่า40ตัวอักษร โปรดใส่ที่อยู่ โปรดใส่ชื่อบริษัท โปรดใส่ประเทศที่มี กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง โปรดใส่เมือง กรุณาใส่รหัสไปรษณีย์ กรุณาใส่รหัสภาษี / ภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้ คุณต้องเลือกหนึ่งตัวเลือก ลองอีกครั้ง เข้าร่วมตอนนี้ https://www.aptoide.com/phpajax/onboarding.php
เว็ปไซต์นี้ใช้คุ๊กกี้เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ ค้นหาเว็ป''ซต์นี้ คุณกำลังยินยอมใช้ใช้คุ๊กกี้
ฉันเข้าใจ เรียนรู้เพิ่มเติม

เอกสารการบริกาเว็ป

ดึงข้อมูลรายการของความคิดเห็นจากรายการบันทึกผู้ใช้

ปลายทางนี้ไม่สนับสนุนแล้ว ดู: https://www.aptoide.com/webservices/docs/7/comments/get

URLS:

POST

GET

รูปแบบที่สนับสนุน:

JSON XML

วิธีการที่สนับสนุน:

GET POST

รายละเอียด:

กลับสู่รายการของความคิดเห็นจากรายการบันทึกผู้ใช้

ข้อโต้แย้ง:

status ขอสถานะผลลัพธ์ (ตกลง หรือ ล้มเหลว)
errors ล็อคข้อผิดพลาดจากการร้องขอ (ไม่มีอยู่เมื่อสถานะ="OK")
repo ชื่อบันทึกของผู้ใช้งาน
limit ค่าตัวเลขในฟิลเตอร์
offset ค่าตัวเลขที่ข้ามตัวเลขเอ็นทรี่
mode โหมดย้อนกลับ/รูปแบบ  ('xml' หรือ 'json')

ตอบสนอง:

status ขอสถานะผลลัพธ์ (ตกลง หรือ ล้มเหลว)
errors ล็อคข้อผิดพลาดจากการร้องขอ (ไม่มีอยู่เมื่อสถานะ="OK")
listing รายการของความคิดเห็นที่ถูกดึง
name ชื่อแอปพลิเคชั่น
apkid รหัสหมายเลขแอปพลิเคชั่นแพ็คเกจ
vercode โค้ดเวอร์ชั่นแอปพลิเคชั่น
ver ชื่อเวอร์ชั่นแอปพลิเคชั่น
id ไอดีความคิดเห็น
subject ความคิดเห็นหัวข้อ/webser_title2
text ข้อความคิดเห็น
timestamp เวลาที่ความคืดเห็จะถูกโพส
lang รหัสภาษาของความคิดเห็น: : en_GB, pt_PT, es_ES, fr_FR, de_DE, it_IT, zu_RU, zh_CN, ko_KR
username ชื่อของผู้ใช้ที่แสดงความคิดเห็น
useridhash SHA1 ไอดีของผู้ใช้งานที่แสดงความคิดเห็น
answerto ไอดีของการแสดงความคิดเห็นในการแสดงความคิดเห็นนี้ตอบกลับไปยัง
votes การแสดงความคิดเห็นโหวตทั้งหมด

การใช้งานบริการเว็ป (ตัวอย่าง):

ตัวอย่างการตอบสนอง - XML:

ตัวอย่าง success

<response>
   <status>OK</status>
   <listing>
      <entry>
         <name>my-apk</apkname>
         <apkid>my.app.com</apkmarketid>
         <vercode><65</apkversioncode>
         <ver>1.9.5</apkversionname>
         <id>49</id>
         <subject>This is a subject</subject>
         <text>This is a comment</text>
         <timestamp>2011-02-21 14:36:56.686004</timestamp>
         <lang>en_GB</lang>
         <username>user-name</username>
         <useridhash>f6221c1e2527edd15f64cdf6da5f18143a3a97a1</useridhash>
      </entry>
   </listing>
</response>

ตัวอย่างการตอบสนอง - JSON:

ตัวอย่าง success

{
   "status": "OK",
   "listing":
      [
         {
            "name": "my-apk",
            "apkid": "my.app.com",
            "vercode": 65,
            "ver": "1.9.5",
            "id": 49,
            "subject": "This is a subject",
            "text": "This is a comment",
            "timestamp": "2011-02-21 14:36:56.686004",
            "lang": "en_GB",
            "username": "user-name",
            "useridhash": "f6221c1e2527edd15f64cdf6da5f18143a3a97a1"
         }
      ]
}