ผู้ใช้งานใหม่?
ลงทะเบียนตอนนี้!

ผู้ใช้งานเก่า?
เข้าสู่ระบบ!ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ!

หรือ

กำลังโหลด...
หรือ

คุณอยู่ใกล้แค่หนึ่งก้าวที่จะมาเป็น Aptoider!

เราจะส่งอีเมลล์ยืนยันให้คุณ

ในระหว่างนี้ โปรดทำต่อในขั้นตอนสุดท้ายลงทะเบียน


ดำเนินการขั้นตอนสุดท้าย อุ๊ป... อีเมลล์ผิด...

ต้องการ ติดต่อเรา?

โปรดใส่อีเมล์ รหัสผ่านต้อง:<br>มีอย่างน้อย 8อักขระ <br>มีหนึ่งตัวอักษร <br>-มีหนึ่งหมายเลขหรือมีหนึ่งอักขระพิเศษ (!@#$%*) This url is invalid, please enter a valid one. ใช้เฉพาะตัวอักษร ตัวเลข และ/หรือเครื่องหมายขีดคั่น โปรดอย่ามีช่องว่าง! โปรดใส่ชื่อ ชื่อธุรกิจควรจะมีขนาดเล็กกว่า40ตัวอักษร โปรดใส่ที่อยู่ Please insert a company name. Please insert a valid country. กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง Please insert a city. Please insert a zip/postal code. Please insert a tax ID / VAT. คุณต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้ คุณต้องเลือกหนึ่งตัวเลือก ลองอีกครั้ง เข้าร่วมตอนนี้ https://www.aptoide.com/phpajax/onboarding.php
เว็ปไซต์นี้ใช้คุ๊กกี้เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ ค้นหาเว็ป''ซต์นี้ คุณกำลังยินยอมใช้ใช้คุ๊กกี้
ฉันเข้าใจ เรียนรู้เพิ่มเติม

เอกสารการบริกาเว็ป

การอัพโหลดแอปพลิเคชั่นไปยังบันทึกรายการผู้ใช้

ปลายทางนี้ไม่สนับสนุนแล้ว ดู: https://www.aptoide.com/webservices/docs/3/uploadAppToRepo

URLS:

POST

รูปแบบที่สนับสนุน:

JSON XML

วิธีการที่สนับสนุน:

POST

รายละเอียด:

อัพโหลดแอปพลิเคชั่นไปยังบันทึกรายการผู้ใช้(ที่คุณเป็นเจ้าของ)
ข้อมูลตัวเลือกจำถูกใส่ด้วยข้อมูลจากตลาดอื่น ถ้าไม่มีข้อมูลที่พบมีข้อผิดพลาด จะย้อนกลับ

ข้อโต้แย้ง:

token โทเค่นนักพัฒนา
repo ชื่อบันทึกของผู้ใช้งาน
mode โหมดย้อนกลับ/รูปแบบ  ('xml' หรือ 'json')
apk ไฟล์แอปพลิเคชั่น (ต้องเป็น '.apk' ): ชนิดเนื้อหา: application/vnd.android.package-archive
apkname ชื่อแอปพลิเคชั่น/หัวเรื่อง (ตัวเลือก)
description คำอธิบายแอปพลิเคชั่น  (ตัวเลือก)
category ประเภทแอปพลิเคชั่น (ค่าจำนวนเต็ม, ตัวเลือก):
1 - Comics
2 - Communication
3 - Entertainment
4 - Finance
5 - Health
6 - Lifestyle
7 - Multimedia
8 - News & Weather
9 - Productivity
10 - Reference
11 - Shopping
12 - Social
13 - Sports
14 - Themes
15 - Tools
16 - Travel
17 - Demo
18 - Software Libraries
19 - Arcade & Action (Games)
20 - Brain & Puzzle (Games)
21 - Cards & Casino (Games)
22 - Casual (Games)
24 - News & Magazines
29 - Music & Audio
37 - Photography
38 - Personalization
45 - Racing (Games)
76 - Books & Reference
84 - Health & Fitness
87 - Media & Video
93 - Education
147 - Business
291 - Sports Games
308 - Weather
413 - Travel & Local
416 - Transportation
457 - Medical
734 - Libraries & Demo
848 - Transport
rating เรตติ้งอายุสำหรับแอปพลิเคชั่น (ค่าจำนวนเต็ม):
1 - All
2 - Pre-Teen (minimal age: 10)
3 - Teen (minimal age: 16)
4 - Mature (minimal age: 18)
apk_phone เบอร์โทรศัพท์ของนักพัฒนาแอปพลิเคชั่น (ตัวเลือก)
apk_email อีเมลล์ของนักพัฒนาแอปพลิเคชั่น (ตัวเลือก)
apk_website เว็ปไซต์ของนักพัฒนาแอปพลิเคชั่น (ตัวเลือก)
apk_screenshot[] ไฟล์สกรีนช็อตแอปพลิเคชั่น (ตัวเลือก, จัดเรียง) ยอมรับ '.jpg' and '.png' :
(อนุญาตจำนวนสูงสุด 5 สกรีนช็อต)
ชนิดนื้อหา: image/jpeg
หรือ
ชนิดเนื้อหา: image/png
only_user_repo ถ้าจริง แอปพลิเคชั่นนี้อัพโหลดไปยังบันทึกรายการที่ให้ในอากิวเม็นต์ repo เท่านั้น  ถ้าเท็จ หรือ ตกหล่น   แอปพลิเคชั่นรับการอัพโหลดไปยังบันทึกรายการแอปอย่างเป็นทางการด้วย  (ทางเลือก, boolean [accepted values for TRUE: true, t, 1])
apk_md5sum ถ้าตั้งค่าแฮช MD5 ของไฟล์แอปพลิเคชั่น   การอัพโหลด APK จะถูกละเลยอากิวเม็นต์ apk (ตัวเลือก)
obb_main ไฟล์หลักของแอปพลิเคชั่น OBB:
หลัก-(รหัสเวอร์ขั่นapk)-(แพ็คเกจapk).obb
ชนิดเนื้อหา: application/vnd.android.obb
obb_main_md5sum ไฟล์หลัก OBB MD5 hash  หากตั้งค่า OBB ถูกอัพโหลด จะไม่สนใจข้อโต้แย้ง the obb_main (ตัวเลือก)
obb_patch ไฟล์แพชแอปพลิเคชั่น OBBe:
แพช-(apk โค๊ดเวอร์ชั่น)-(apk แพ็คเกจ).obb
ชนิดเนื้อหา: application/vnd.android.obb
obb_patch_md5sum แพชไฟล์OBB แฮช MD5  ถ้าตั้งค่า OBB ที่ถูกอัพโหลดไม่สนใจ obb_patch argument (ตัวเลือก)

ตอบสนอง:

status ขอสถานะผลลัพธ์ (ตกลง หรือ ล้มเหลว)
errors log ผิดพลาดจากการร้องขอ (มีอยู่เสมอ)
icon ไอคอน URL จากการอัพโหลดแอพพลิเคชั่น
url แอปพลิเคชั่นเว็ปเพจ URL

การใช้งานบริการเว็ป (ตัวอย่าง):

ตัวอย่างการตอบสนอง - XML:

ตัวอย่าง success

<response>
   <status>OK</status>
   <errors>
      <entry>'My App' successfully uploaded.</entry>
   </errors>
   <icon>http://imgs.aptoide.com/.../30527fe32ba24219e076a903b.png</icon>
   <url>http://my-repo.store.aptoide.com/.../4/641/Pool Master</url>
</response>

ตัวอย่างการตอบสนอง - JSON:

ตัวอย่าง success

{
   "status": "OK",
   "errors":
      [
         "'My App' successfully uploaded"
      ]
   "icon": "http://imgs.aptoide.com/.../30527fe32ba24219e076a903b.png",
   "url": "http://my-repo.store.aptoide.com/.../4/641/Pool Master",
}