ผู้ใช้งานใหม่?
ลงทะเบียนตอนนี้!

ผู้ใช้งานเก่า?
เข้าสู่ระบบ!ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ!

หรือ

กำลังโหลด...
หรือ

คุณอยู่ใกล้แค่หนึ่งก้าวที่จะมาเป็น Aptoider!

เราจะส่งอีเมลล์ยืนยันให้คุณ

ในระหว่างนี้ โปรดทำต่อในขั้นตอนสุดท้ายลงทะเบียน


ดำเนินการขั้นตอนสุดท้าย อุ๊ป... อีเมลล์ผิด...

ต้องการ ติดต่อเรา?

โปรดใส่อีเมล์ รหัสผ่านต้อง:<br>มีอย่างน้อย 8อักขระ <br>มีหนึ่งตัวอักษร <br>-มีหนึ่งหมายเลขหรือมีหนึ่งอักขระพิเศษ (!@#$%*) This url is invalid, please enter a valid one. ใช้เฉพาะตัวอักษร ตัวเลข และ/หรือเครื่องหมายขีดคั่น โปรดอย่ามีช่องว่าง! โปรดใส่ชื่อ ชื่อธุรกิจควรจะมีขนาดเล็กกว่า40ตัวอักษร โปรดใส่ที่อยู่ Please insert a company name. Please insert a valid country. กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง Please insert a city. Please insert a zip/postal code. Please insert a tax ID / VAT. คุณต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้ คุณต้องเลือกหนึ่งตัวเลือก ลองอีกครั้ง เข้าร่วมตอนนี้ https://www.aptoide.com/phpajax/onboarding.php
เว็ปไซต์นี้ใช้คุ๊กกี้เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ ค้นหาเว็ป''ซต์นี้ คุณกำลังยินยอมใช้ใช้คุ๊กกี้
ฉันเข้าใจ เรียนรู้เพิ่มเติม

เอกสารการบริกาเว็ป

Validating user credentials

URLS:

POST

รูปแบบที่สนับสนุน:

JSON XML

วิธีการที่สนับสนุน:

POST

รายละเอียด:

Public webservice to validate user credentials by returning an access token (to use in other webservices).

ข้อโต้แย้ง:

username User email (optional)
password User password in cleartext or SHA1 encoded  (optional)
grant_type OAuth2 grant type: 'password' or 'refresh_token'
client_id OAuth2 client id: 'Aptoide'
mode Return format : 'xml' or 'json' (optional, default is 'xml')
refresh_token Refresh token, used to obtain a new access token (optional)

อาร์กิวเมนต์ที่บังคับ:

This endpoint requires 1 of the following possible combinations of arguments:

• client_id และ grant_type ('password') และ username และ password

• client_id และ grant_type ('refresh_token') และ refresh_token

ตอบสนอง:

access_token OAuth Access Token
expires_in Lifetime in seconds of the access token
token_type OAuth access token type
scope The scope of the access token
refresh_token OAuth Refresh Token
error OAuth error code (invalid_grant, invalid_client, invalid_request)
error_description OAuth error description
status Request result status (FAIL) in case of missing/invalid parameters or system error
errors Errors log from the request in case of missing/invalid parameters or system error

โค๊ดผิดพลาด:

ชื่อ รายละเอียด
invalid_grant Invalid username and password combination.
invalid_client Invalid client or must authenticate using a client secret.
invalid_request Missing parameter: 'refresh_token' is required
MARG-201 Missing authentication parameter(s): user and/or password
MARG-203 Missing client id
MARG-204 Missing grant type
IARG-203 Invalid grant type
SYS-1 An unknown error occurred, please try again.
SYS-4 This call is not supported by the current API version.

ตัวอย่างการตอบสนอง - error:

ตัวอย่าง JSON

{
   "error":"invalid_grant",
   "error_description":"Invalid username and password combination"
}

ตัวอย่างการตอบสนอง - success:

ตัวอย่าง JSON

{
   "access_token":"e05b1917b9ec3a1c178297d099a37b3febf34aa5",
   "expires_in":60,
   "token_type":"Bearer",
   "scope":null,
   "refresh_token":"6a8c8ecd311117f14b82ed353f3c1347afda424f"
}