Yeni kullanıcı mı?
ŞİMDİ KAYIT OLUN!

Geri dönüş kullanıcısı mı?
OTURUM AÇ!


Parolanızı mı unuttunuz?


Tamamen ücretsiz!

VEYA

Parolanızı mı unuttunuz?


Yükleniyor...
VEYA

Bir Aptoider haline gelmek için bir adım daha yaklaştın!

Doğrulama e-postasını şu adresten size yollayacağız:

Bu arada lütfen son kayıt adımını tamamlayın.


Son adımı tamamla Yanlış e-posta...

"Bize ulaşmanız" mı lazım?

Lütfen bir e-posta adresi girin Parola: <br>- en az 8 karakter<br>- en az bir harf<br>- bir sayı VEYA bir özel karakter (!@#$%*) içermelidir This url is invalid, please enter a valid one. Sadece harf, sayı ve/veya tire kullanın. Lütfen boşluk kullanmayın! Lütfen bir ad ekleyin İşletme adı 40 karakterden daha küçük olmalıdır. Lütfen bir adres girin. Please insert a company name. Please insert a valid country. Lütfen geçerli bir telefon numarası girin. Lütfen geçerli bir telefon numarası girin. Please insert a city. Please insert a zip/postal code. Please insert a tax ID / VAT. Kullanım şartlarını kabul etmeniz gerekir. Bir seçenek seçmeniz gerekir YENİDEN DENE HEMEN KATIL https://www.aptoide.com/phpajax/onboarding.php
Bu İnternet sitesi hizmet kalitesini iyileştirmek için çerezlerden yararlanır. Bu İnternet sitesinde gezinirken çerezlerin kullanımını da kabul etmiş olursunuz.
Anlıyorum Daha fazla bilgi edinin

İnternet Hizmetleri Belgeleri

listComments

URLS:

GET

Desteklenen Formatlar:

JSON

Desteklenen Yöntemler:

GET

Açıklama:

Get a list of comments

İfadeler:

Ad Açıklama Girdi Detaylar
apk_id Apk file ID. +INT31
Default: null
Example: 2422529
apk_md5sum Apk file md5sum. HEXADECIMAL
Default: null
Properties: • Length: 32
Example: "aefde962dae50881d4353089fa8039f1"
app_id Application ID. +INT31
Default: null
Example: 7306243
card_uid Card unique ID. STRING
Default: null
Properties: • Length: 64
Example: "107f6a7de18a73aef0151c7321dd4814c41f911484f1c2e2463d1d40be1fddd6"
cdn CDN type selector. STRING
Default: "pool"
Properties: • Allowed values: "pool", "web", "apw", "cdn9"
Example: "web"
comment_id Comment ID. +INT31
Default: null
Example: 1472559
comment_type Comment type. STRING
Default: "REVIEW"
Properties: • Allowed values: "REVIEW", "STORE"
Example: "REVIEW"
group_id Group ID. +INT31
Default: null
Example: 2
info Show API info page. BOOLEAN
Default: false
Example: true
language Language. STRING
Default: "en"
Properties: • Min length: 2
• Max length: 6
Example: "pt_PT"
languages_filter_sort Languages filter sort. STRING
Default: null
Example: "pt_PT,en_GB"
limit Lists items limit. +INT31_NULL
Default: 25
Example: 15
offset Lists items offset. UINT32
Default: 0
Example: 5
order List order direction. STRING
Default: null
Properties: • Allowed values: "ASC", "DESC"
• Upper case
Example: "ASC"
package_id Apk package ID. +INT31
Default: null
Example: 240
package_name Apk package name. PACKAGE_NAME
Default: null
Example: "cm.aptoide.pt"
refresh Refresh request. BOOLEAN
Default: false
Example: true
review_id Review ID. +INT31
Default: null
Example: 1472559
sort List sort type. STRING
Default: "latest"
Properties: • Allowed values: "latest", "points"
Example: "points"
store_id Store ID. +INT31
Default: null
Example: 15
store_name Store name. DOMAIN_LABEL
Default: null
Example: "apps"
store_pass_sha1 Store private password SHA1. HEXADECIMAL
Default: null
Properties: • Length: 40
Example: "85136c79cbf9fe36bb9d05d0639c70c265c18d37"
store_user Store private username. STRING
Default: null
Properties: • Max length: 128
Example: "aptuser1000"
sub_limit Lists items sub limit +INT31_NULL
Default: null
Example: 15
tag_name Tag name. DOMAIN_LABEL
Default: null
Example: "community"
tag_type Tag type. DOMAIN_LABEL
Default: null
Example: "custom"

Zorunlu parametreler:

This endpoint requires 1 of the following possible combinations of arguments:

• app_id

• apk_id

• apk_md5sum

• package_id

• package_name

• store_id

• store_name

• card_uid

• group_id

• review_id

• comment_id

• tag_name VE tag_type

Parametre Diğer Adları:

This endpoint has the following possible arguments aliases:

• language : lang

Girdiler:

Ad Açıklama Örnekler
+INT31 31 bits positive integer:
   1 to 2147483647

• 1

• 5024

• 70733

+INT31_NULL 31 bits positive nullable integer:
   0 to 2147483647 (0 = NULL)

• 0

• 5024

• 70733

BOOLEAN Boolean:
   FALSE (0, f, false, no, off)
   or
   TRUE (1, t, true, yes, on)

• 0

• 1

• true

• "f"

DOMAIN_LABEL Web domain label

• "site"

• "my-domain-label"

• "some-other-domain-label"

HEXADECIMAL String of hexadecimal characters

• "e602a3"

• "ff406b8c63e96a963ce592"

• "8843d7f92416211de9ebb963ff4ce28125932878"

PACKAGE_NAME Java package name

• "com.package.vendor"

• "cm.aptoide.pt"

• "com.android.package.sub.foobar"

STRING String of characters

• "a"

• "foobar"

• "Some text"

UINT32 32 bits unsigned integer:
   0 to 4294967295

• 0

• 5024

• 60422124

Yanıt:

• application/json

Hata Kodları:

Ad Açıklama Http Kodu
API-1 Invalid value ... for argument '...' 400   Bad Request
API-2 Invalid output '...' 400   Bad Request
API-3 Missing mandatory arguments '...' 400   Bad Request
API-4 At least 1 node must be set 400   Bad Request
API-5 Malformed node at ... 400   Bad Request
API-6 Invalid node '...' 400   Bad Request
API-7 Missing mandatory arguments '...' for condition '...' 400   Bad Request
APP-1 Application '...' not found 404   Not Found
APP-2 Application '...' is pending approval 403   Forbidden
APP-3 Application '...' is private: authentication required 401   Unauthorized
APP-4 Application '...' is private: authentication failed (invalid '...') 401   Unauthorized
APP-5 Application '...' is private: access denied 403   Forbidden
APP-6 Application '...' is not available 410   Gone
APP-7 Application '...' was suspended 410   Gone
APP-8 Application '...' was removed 410   Gone
APP-9 Application '...' is infected 410   Gone
APP-10 Application '...' is not available in your country 403   Forbidden
APP-11 Application '...' is currently being deleted 410   Gone
APP-12 Application '...' was deleted 410   Gone
AUTH-1 Authentication required 401   Unauthorized
AUTH-2 Authentication failed: invalid '...' 401   Unauthorized
AUTH-3 Authentication failed: expired '...' 401   Unauthorized
AUTH-4 Authentication error 500   Internal Server Error
AUTH-5 Access denied: access level ... required 403   Forbidden
AUTH-6 Access denied: not in allowed groups 403   Forbidden
AUTH-7 Access denied: not in allowed countries 403   Forbidden
AUTH-8 Access denied: not in allowed IP addresses 403   Forbidden
AUTH-9 Access denied: not in allowed domains 403   Forbidden
AUTH-10 Access denied: not in allowed origins (CORS) 403   Forbidden
AUTH-11 Access denied: unauthorized user 403   Forbidden
AUTH-12 Access denied: unauthorized operation 403   Forbidden
COMMENT-1 Comment '...' not found 404   Not Found
COMMENT-2 Operation not allowed for comment 403   Forbidden
GROUP-1 Group '...' not found 404   Not Found
REVIEW-1 Review '...' not found 404   Not Found
REVIEW-2 Operation not allowed for review 403   Forbidden
STORE-1 Store '...' not found 404   Not Found
STORE-2 Store '...' is pending approval 403   Forbidden
STORE-3 Store '...' is private: authentication required 401   Unauthorized
STORE-4 Store '...' is private: authentication failed (invalid '...') 401   Unauthorized
STORE-5 Store '...' is private: access denied 403   Forbidden
STORE-6 Store '...' was closed 403   Forbidden
STORE-7 Store '...' was suspended 410   Gone
SYS-0 (╯°□°)╯︵ ┻━┻ 417   Expectation Failed
SYS-1 An unknown system error occurred, please try again 500   Internal Server Error
SYS-2 The system is down for maintenance, please try again later 503   Service Unavailable
SYS-3 Operation timed out, please try again later 504   Gateway Timeout

Örnek İstek URL'si:

https://ws75.aptoide.com/api/7/comments/get/store_name=apps/limit=3

Örnek Yanıt (json):

{
   "info": {
      "status": "OK",
      "time": {
         "seconds": 0.34311294555664,
         "human": "343 milliseconds"
      }
   },
   "datalist": {
      "total": 234652,
      "count": 3,
      "offset": 0,
      "limit": 3,
      "next": 3,
      "hidden": 0,
      "loaded": true,
      "list": [
         {
            "id": 1485247,
            "body": "\u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u062c Aptoide  \u062a\u06af\u062f\u0631\u0648\u0646 \u062a\u062d\u062f\u062b\u0648\u0646 \u0627\u0644\u0644\u0639\u0628\u0647 \u0645\u0646 \u0647\u0630\u0627 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u062c",
            "added": "2018-10-15 17:01:39",
            "modified": "2018-10-15 17:01:39",
            "user": {
               "id": 30289630,
               "name": "\u0635\u0645\u062a \u0627\u0644\u0631\u062d\u064a\u0644",
               "access": "UNLISTED",
               "avatar": "http://pool.img.aptoide.com/apps/852c11b3e775dccfb7f63af587453b7f_avatar.jpg"
            },
            "parent": null,
            "stats": {
               "comments": 0,
               "points": 0
            }
         },
         {
            "id": 1485222,
            "body": "\u062f\u0645\u0631\u0648\u0646\u0647 \u0634\u0639\u0644\u0648 \u0627\u0628\u0647\u0627\u062a\u0646\u0647 \u0634\u0648 \u0648 \u0639\u062f\u0646\u0647 \u0636\u063a\u0637 \u0648\u0633\u0643\u0631 \u0645\u0648\u062a\u0648\u0646\u0647 \u064a\u0648\u0645\u064a\u0647 \u062a\u062d\u062f\u064a\u062b",
            "added": "2018-10-15 16:28:54",
            "modified": "2018-10-15 16:28:54",
            "user": {
               "id": 29557412,
               "name": "\u0632\u0643\u064a \u0627\u0644\u062a\u0645\u064a\u0645\u064a",
               "access": "UNLISTED",
               "avatar": "http://pool.img.aptoide.com/apps/cce88f9e9f2960d270af00d1d2487740_avatar.png"
            },
            "parent": null,
            "stats": {
               "comments": 0,
               "points": 0
            }
         },
         {
            "id": 1485217,
            "body": "\u064a\u0631\u062f\u0648\u0646 \u064a\u0642\u0637\u0648\u0646\u0647 \u0648\u0645\u0627\u0639\u062f\u0647\u0645 \u0641\u0644\u0648\u0633 \u064a\u0645\u0643\u0646",
            "added": "2018-10-15 15:25:41",
            "modified": "2018-10-15 15:25:41",
            "user": {
               "id": 30288621,
               "name": "\u0642\u0627\u0633\u0645 \u0627\u0644\u0645\u062c\u0631\u0648\u062d",
               "access": "UNLISTED",
               "avatar": "http://pool.img.aptoide.com/apps/75349a509b5f2d4d4c5c4034bed6eb2f_avatar.jpg"
            },
            "parent": null,
            "stats": {
               "comments": 0,
               "points": 0
            }
         }
      ]
   }
}