ผู้ใช้งานใหม่?
ลงทะเบียนตอนนี้!

ผู้ใช้งานเก่า?
เข้าสู่ระบบ!ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ!

หรือ

กำลังโหลด...
หรือ

คุณอยู่ใกล้แค่หนึ่งก้าวที่จะมาเป็น Aptoider!

เราจะส่งอีเมลล์ยืนยันให้คุณ

ในระหว่างนี้ โปรดทำต่อในขั้นตอนสุดท้ายลงทะเบียน


ดำเนินการขั้นตอนสุดท้าย อุ๊ป... อีเมลล์ผิด...

ต้องการ ติดต่อเรา?

โปรดใส่อีเมล์ รหัสผ่านต้อง:<br>มีอย่างน้อย 8อักขระ <br>มีหนึ่งตัวอักษร <br>-มีหนึ่งหมายเลขหรือมีหนึ่งอักขระพิเศษ (!@#$%*) This url is invalid, please enter a valid one. ใช้เฉพาะตัวอักษร ตัวเลข และ/หรือเครื่องหมายขีดคั่น โปรดอย่ามีช่องว่าง! โปรดใส่ชื่อ ชื่อธุรกิจควรจะมีขนาดเล็กกว่า40ตัวอักษร โปรดใส่ที่อยู่ Please insert a company name. Please insert a valid country. กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง กรุณาใส่หมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้อง Please insert a city. Please insert a zip/postal code. Please insert a tax ID / VAT. คุณต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้ คุณต้องเลือกหนึ่งตัวเลือก ลองอีกครั้ง เข้าร่วมตอนนี้ https://www.aptoide.com/phpajax/onboarding.php
เว็ปไซต์นี้ใช้คุ๊กกี้เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ ค้นหาเว็ป''ซต์นี้ คุณกำลังยินยอมใช้ใช้คุ๊กกี้
ฉันเข้าใจ เรียนรู้เพิ่มเติม

เอกสารการบริกาเว็ป

บทนำ

เกี่ยวกับการบริการเว็ป Aptoide

วัตถุประสงค์ของการบริการเว็ปนี้เพื่ออนุญาตแอปพลิเคชั่นใช้งานได้บน Aptoide Aptoideใช้REST ในเอกสารนี้, มีคำอธิบายการทำงานปัจจุบันของการบริการเว็ป

สิ้นสุดหน้าภาพรวม

จุดสิ้นสุด รายละเอียด
แอป/getMeta รับข้อมูลเมตาของแอป
แอป/รับ รับรายการแอป
แอป/ค้นหา รับรายการของการค้นหาแอป
ความคิดเห็น/รับ รับรายการความคิดเห็น
ความคิดเห็น/ชุด ตั้งความคิดเห็น
ความคิดเห็น/โหวตชุด ตั้งการแสดงความคิดเห็นการโหวต
oauth2Authentication ตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ โดยค่าโทเค็นการเข้าถึง (การใช้ใน บริการเว็ปอื่น ๆ)
ความคิดเห็น/รับ รับรายการความคิดเห็น
ความคิดเห็น/ชุด ตั้งรีวิว
รีวิว/setVote ตั้งการโหวตรีวิว
store/getMeta รับข้อมูลเมตาของแอป
ร้านค้า/ชุด ตั้งร้านค้า
ร้านค้า/กลุ่ม/ได้รับ ดูรายการของกลุ่มร้านค้า
ร้านค้า/กลุ่ม/getMeta รับร้านค้ากลุ่มข้อมูลเมตา
อัพโหลดแอปไปที่Repo อัปโหลดแอปไปร้านค้าผู้ใช้

รับรองความถูกต้อง

เวอร์ชั่น รูปแบบ
V7 และ V3

OAuth2

การเข้าถึงโทเค็นอาจจะต้องใช้ในการร้องขอการบริการบางอย่าง โทเค็นนี้ถูกสร้างขึ้นผ่าน OAuth2 และการรีเฟรชโทเค็นอาจผ่านปลายทางเดียวกัน

ดู: www.aptoide.com/webservices/docs/3/oauth2Authentication

V2 และ V1

Dev Token

โทเค็นDev(โทเค็นนักพัฒนา) อาจจะถูกขอสำหรับการร้องขอรับบริการ โทเค็นคืออักขระ40ตัวและถูกสร้างขึ้นโดยระบบเมื่อคุณสมัครเพื่อใช้กับบริการเว็ป คุณสามารถสร้างโทเค็นอืนได้อีกในทุกเวลา อย่างไรก็ตามจะมีโทเค็นเพียง1ชุดสำหรับนักพัฒนา

ดู: www.aptoide.com/webservices/docs/2/checkUserCredentials


รูปแบบที่สนับสนุน

เวอร์ชั่น รูปแบบ
V7 สนับสนุนเฉพาะรูปแบบ JSON
V3 และต่ำกว่า

รูปแบบXML และ JSON ได้รับการสนับสนุนเต็มที่
รูปแบบอาจจะถูกเจาะจงในระบบ 2 วิธี:
- Ap ending a "/extension" ในส่วนท้ายของ URLเมื่อใช้วิธีการ GET: '/xml' หรือ '/json';
-ผ่านพารามิเตอร์ "โหมด" วิธีการ POST: 'mode="xml"' หรือ 'mode="json"'.


มีขอผิดพลาดในการรับมือ

ข้อผิดพลาดจะกลับไปสู่ภายในเสมอ 'errors' มีข้อความที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ในขณะที่ 'status' กลับสู่ตกลง(สำเร็จ)หรือล้มเหลง(ล้มเหลว) ดังเช่นนี้:

เวอร์ชั่น โหมด สำเร็จ ความล้มเหลว
V7 JSON
{
   "info":{
        "status": "OK",
        "time": ...
   },
   ...
}


{
   "info":{
       "status": "FAIL",
       "time": ...
   },
   "errors": [
      {
         "code": ...,
         "description": ...,
         ...
      }
   ]
}

V3
และต่ำกว่า
XML
<response>
   <status>OK</status>
   ...
</response>


<response>
   <status>FAIL</status>
   <errors>
      <entry>Missing token parameter</entry>
      <entry>Missing repo parameter</entry>
   </errors>
   ...
</response>

JSON
{
   "status":"OK",
   ...
}


{
   "status":"FAIL",
   "errors":
      [
         "Missing token parameter",
         "Missing repo parameter"
      ]
   ...
}